Festivaalisäännöt

1–3.6.2018

Suvilahti, Helsinki

-

Osallistumalla tapahtumaan solmit Vastuullisuussopimuksen Wonderlustin kanssa, jolla varmistamme että kaikilla on vapaampi ja turvallisempi olla tilassa. Sopimuksen periaatteet perustuvat kunnioitukseen, inklusiivisuuteen sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja ei-patriarkaalisuuteen, sillä pidämme näitä seikkoja välttämättöminä terveelle ja monimuotoiselle seksuaalikulttuurille.

Lyhyt versio alla on kertaustarkoitukseen sen jälkeen kun kokonaiseen sopimukseen on perehdytty.

****

Koska tapahtuma on suunnattu aikuisille, osallistujat sitoutuvat henkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti vastuun ottamiseen itsestään sekä tilannekohtaiseen harkintaan.

Kaiken seksuaalisen kanssakäyminen perustuu kolmeen perusperiaatteeseen: turvallisuus, terve järki ja suostumus.

Osallistuminen harjoituksiin on aina vapaaehtoista.

Kaikki toiminta ja henkilökohtaiset rajat tulee neuvotella aktiivisesti.

Osallistujat pidättäytyvät kuvaamasta tai nauhoittamasta tapahtumia.

Kunnioitamme kanssaosallistujia koskaan olettamatta heidän taustojaan ja antamalla tilaa äänenkäytöllämme ja kehoillamme.

Seksististä, homofobista, transfobista, rasistista ja seksityöläisiä syrjivää puhetta tai käytöstä ei suvaita Wonderlustissa.

Sopimuksessa mainittujen kohtien noudattamatta jättäminen voi johtaa tapahtumasta poistamiseen.